Gigi Day

Gigi Day

Evidens 

För att kunna arbeta med utveckling och motivation evidensbaserat utgår vi från två teorier i vårat arbete:

Självbestämmande teorin
Vi jobbar för att kundens medarbetarna ska känna autonomi, utgår från deras kompetens och förklarar tydligt varför deras arbete är meningsfullt. Vi hjälper våra kunder driva den teorin i ett personligt mentorskap för att öka motivationen i organisation. För att se resultat mäter vi utveckligen genom individuella nyckeltal. 
Motiverande samtal
Vårat personliga mentorskap utgår från motiverande samtal, vi har bred kompetens för att driva samtalet mot utvecklande beteendeförändring. 
Utvecklingsmodell
För att jobba med utveckling strukturerat har vi en modell som vi jobbar utifrån, den innehåller
Vision – Värderingar – Målbild – Beteenden – Nyckeltal – Återhämtning 
Vi läser ständigt den senaste forskningen kring motivation, pedagogik och organisationsutveckling. För att kunna erbjuda det bästa materialet i det personliga mentorskapet. 

GIGI DAY