Gigi Day

Gigi Day

Organisationsbenet

Vi erbjuder workshops, föreläsningar och personligt mentorskap för att hjälpa er stärka organisationen.

Genom vår utvecklingsmodell mäter vi engagemang, sätter en konkret handlingsplan för både företaget och medarbetarna samt tar fullt ansvar för att jobba utifrån er vision.

 

Vi stärker er organisation genom att arbeta med företagets:

-Konflikthantering

-Lära sig skilja på prestation och person

-Ledarskapsfrågor

-Vi motiverar medarbetarna utifrån sina professionella roll

-Vi skapar en bättre utvecklingsmiljö genom att bidra till autonomi för medarbetarna 

-Vi jobbar fram en vision, värderingar, målbild, beteenden, nyckeltal och återhämtning 

GIGI DAY