Gigi Day

Gigi Day

Tjänster

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder två ben mot våra kunder, utbildning för att stärka kompetensen på arbetsplatsen och tillväxt för att öka omsättning. Båda benen utifrån vårat unika och evidensbaserat utvecklingsverktyg som ger en tydlig struktur för att kunna mäta tillväxten i både personen och företaget.

Utbildningsbenet

I ett personligt mentorskap utbildar vi personalen i:

-Konflikthantering

-Organisationsutveckling 

-Lära sig skilja på prestation och person

-Ledarskap med erfarenheter från omklädningsrummet

-Hur motiverar jag mina anställda

-Hur skapar man en utvecklingsmiljö

Organisationsbenet

I ett personligt mentorskap arbetar vi med tillväxten utifrån

-Framtagna mätbara nyckeltal

-Rapportverktyg som mäter på produktionsnivå

-Skräddarsydd analys och ekonomisk rådgivning utifrån situation

-Prissättning

-Produkthantering

-För varje krona ni investerar i oss ska vi dubbla den

GIGI DAY